Het ontstaan van onze stichting

Het ontstaan van onze stichting

Hoe het allemaal begon in Ambositra in 2002.

Door haar werk als reisleidster in Madagaskar kwam Remi Doomernik vaak in Ambositra. Zij hielp daar in eerste instantie zelf wat kinderen die op straat leefden. Zij kwam steeds vaker daar en vestigde zich uiteindelijk een gedeelte van het jaar in dit stadje. Zodoende kwam zij in contact met mensen die ook anderen hielpen. In 2002 sloot zij zich aan bij een locale stichting (Fazazoma) die zich inzette voor (wees)kinderen in Ambositra. De locale vrouwen die deze stichting leidden hadden zich in de loop van de jaren ontfermd over verschillende (wees)kinderen, die werden opgevangen in een huis van een van de vrouwen.

Remi sloot zich bij hen aan en ondersteunde waar nodig met haar kennis en financiële hulp. Dit leidde tot de oprichting van Fazazoma Nederland in 2002. Dit deed zij samen met twee andere Nederlandse vrouwen die na hun reizen in Madagaskar graag wat voor de kinderen van dit arme land wilden doen.

De stichtingen bouwden samen een weeshuis en al gauw breidden de activiteiten zich uit naar samenwerking met de wijk waar het weeshuis gevestigd is. De Nederlandse stichting bouwde meerdere huizen voor de opvang van alleenstaande moeders, realiseerde twee extra schoolgebouwen voor de openbare school in de wijk (daarvoor huisden meer dan 300 kinderen in een veel te klein gebouw), renoveerde een kleine tiental huizen van alleenstaande moeders, hielp met de bouw van wc’s en keukens in de wijk en bij de school.

In 2007, vijf jaar na de oprichting van de stichting in Nederland werd besloten om de naam te veranderen, omdat de samenwerking veel breder was geworden dan slechts met een locale partner. Gekozen werd voor de naam Madalief, geboren uit liefde voor de kinderen van Madagaskar. Het doel bleef hetzelfde: het verwerven van fondsen om kansarme kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden.
In 2010 opende de Residence in Antsirabe haar deuren. Sindsdien zijn er in de omgeving van de Residence ook verschillende projecten gestart.
En Remi reist nog steeds tussen beide landen heen en weer. Door haar aanwezigheid in Madagaskar draagt zij zorg voor een goede besteding van de fondsen en een goede samenwerking met de partners daar.

Hulpprojecten in de omgeving van de Residence
In de omgeving van de Residence hebben we in de loop van de jaren al een aantal projecten opgezet. Zo ondersteunen we vier openbare basisscholen in de buurt door het aanschaffen van lesmateriaal, het betalen van inschrijfgeld voor de allerarmste kinderen, en een kleine maandelijkse vergoeding voor de in totaal 12 leerkrachten.

Ook hebben we geholpen de gebouwen op te knappen en zorgen we voor het onderhoud. Ook hebben we twee klaslokalen en een kleuterklas gebouwd. En als er Nederlandse vrijwilligers zijn helpen zij ook bij deze scholen.

Schoolkantines
Sinds 2011 ontbijten de 60 allerkleinste kinderen van de dichtstbijzijnde school elke ochtend in onze kantine. Dit doen zijn op elke schooldag, en zodoende hebben zij in elk geval een gezonde maaltijd en een goede start van hun schooldag.

Aan het eind van het schooljaar verzorgen we een lunch voor de kinderen van de hoogste klas van het lager onderwijs van deze school. Zodoende kunnen zijn beter opletten tijdens de bijlessen in de middag en halen zij (is gebleken) betere scores op hun examens.


Gezinnen

In de buurt van de Residence ondersteunen we een aantal gezinnen, voor kortere of langere tijd. Vaak zijn het alleenstaande moeders die moeilijkheden hebben om alleen voor hun kinderen te zorgen, of gezinnen met gehandicapte en zieke kinderen.

We helpen hun met het betalen van medische en schoolkosten, maandelijkse rijst, en proberen hen met een beetje hulp aan een inkomsten genererend project (zoals een klein winkeltje, of het fokken van een varken).

Ambositra
Anno 2015 heeft de lokale stichting in Ambositra drie huizen waar in totaal 20 kinderen, en 5 alleenstaande moeders met hun kinderen wonen.
De 20 kinderen wonen met Mme Honorine samen, en de meesten volgen het middelbaar onderwijs. Ook gaan de meeste kinderen van de alleenstaande moeders al naar het voortgezet onderwijs.
De stichting ondersteunt de kleuterklas en organiseert de dagelijkse kantine voor de meer dan 60 kleuters.
In de omgeving van de huizen worden meer dan 10 gezinnen ondersteund. Merendeels zijn dit gezinnen van alleenstaande moeders, maar ook een oma, en een vader worden ondersteund met het betalen van medische en schoolkosten, en maandelijkse rijst.

Reacties zijn gesloten.